ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΚΕ

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΚΕ

Δραστηριότητα: Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις

Διεύθυνση: Θάσος

ΑΦΜ: 800662568

ΔΟΥ: Καβάλας

Αρχεία Δημοσιότητας

Ισολογισμός 2015